© 2020 Pingstkyrkan på Åland 

Sök
  • Pingstkyrkan på Åland

Ett ord till församlingen

Jag önskar få dela några ord med dig utifrån den tid vi just nu befinner oss i. Ingen av oss har varit här förut och inget vet med säkerhet vart vi är på väg. I en av de svåraste passagerna i lärjungarnas liv ger Jesus några ord för att hjälpa dem att orientera sig igenom det som skulle bli den tuffaste tiden för dem. Bakom låg nu Galiléens gröna kullar, livet och vandringen med Jesus, alla mirakler och under. Nu hängde istället en oro i luften och en känsla av att ett skifte var på väg.


När vi möter Jesu lärjungar vid slutet av Johannesevangeliet på väg in i Getsemane finner vi en skara som inte vet vart livet just nu skulle ta dem. Här, när det okända, det svåra och det vi inte har svar på står för dörren, är det lätt att vi tappar modet och sjunker in i oro. Vi är sådana, vi vill ha fotfäste, svar och en ram av trygghet kring våra liv.


Men här, på den platsen när all den osäkerheten slår till i lärjungarnas liv möter Jesus dem.


Han känner av deras oro och deras kamp på insidan. Inget kunde stoppa det som var på väg men han ger dem ett ord att kroka fast deras liv och deras hjärtan i – ett fäste för tanke och själ. Ett ord som kunde bära dem igenom den mörka tid som var. Sådan är Jesus. Han ser, han känner och han förstår – han är den gode herden, den barmhärtige och trogne översteprästen som bär oss inför Fadern ständigt och jämt.


Jesus sa så här i Joh 14:1 till sina lärjungar ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” Eller som en annan översättning skriver det: ”Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig.”


Av det Jesus säger förstår vi att kampen fanns just här i lärjungarnas liv, att något av det Jesus formulerade som oro och ängslan kämpade om att få ett grepp om deras liv. Vad är det Jesus säger i det han säger. Jo, just nu pågår en kamp om era hjärtan, tiden framför kommer att vara jobbig för er, men just nu är det viktigt att ni fokuserar in på mig och på vår gemensamma Far i himlen. Jag vill leda er igenom, jag vill vara er väg igenom och jag lovar att omsluta, beskydda och bära er.


Jesus, till skillnad från lärjungarna, visste att det fanns en tid bortom det svåra och det mörka som låg framför, en tid då hans rike skulle få med kraft utbreda sig genom lärjungarna. De såg inte det han såg, men han gav dem vad de behövde för att komma igenom. Han ger inte bara ord, han talar också om en framtid, ett hopp och en närvaro av hela treenigheten i deras liv. Han andas trygghet i en tid av oro. Han talar om en framtid och förmedlar tro när allt omkring dem talar emot. Det set vi när Jesus bara några minuter längre fram säger också detta i:


Joh 14:16-18 ”Och jag ska be Fadern och han skall ge er en annan Hjälpare som skall vara hos er för alltid: sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.”


Jag vill upprepa de sista orden här ”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.” Låt dessa ord av närvaro och tro få bära dig igenom det som nu ligger framför. Jesus lämnar dig inte, han överger dig inte. Hos honom finns tryggheten i denna tid där allt runt omkring oss tycks skaka.
Med kärlek

Pastor Joel Stenroos

73 visningar