Sök
  • Pingstkyrkan på Åland

Herren är min tillflykt

I början av Psalm 91 finns en mening jag ofta stannar vid i min andakt. Några ord som bär med sig ett innehåll av djup förtröstan och tillit till Gud, det står såhär i Psaltaren 91:2 ”… Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”

Psaltaren är bibelns sång- och bönebok och har under årtusenden varit en tillflykt för generation efter generation, en bok som fångar upp de känslor och svårigheter vi alla möter. Det är en bok av bön som bjuder in oss genom det skrivna ordet, att utveckla en plats av bön och tillit där vi får lära känna Gud och hans trofasthet. Psaltaren är hjärta till hjärta med Gud och vi får röra vid det innersta i enskilda människors liv.


Vi vet inte vem författaren är till den vers vi läste, men i denna lilla mening möter vi en plats jag önskar jag skulle få bjuda in dig till. Här finns en väg som trampats upp och en plats som upptäckts av tillflykt.

”… Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på.”

Du vet, Gud är på riktigt! Han är mer än bara en tanke vi tröstar oss med. Vad menar du Joel med att han är på riktigt? Jo, det författaren till den här versen beskriver utifrån sitt hjärta i bön till Gud, är en plats som är verklig. En plats som du och jag kan upptäcka och med våra liv förankra vår tillvaro i. En annan psalm formulerar det såhär i Psaltaren 46:1 ”Gud vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.”

Jag vill idag uppmuntra dig att upptäcka den här platsen hos Gud och att med ditt liv våga trampa upp en väg i bön där du får lära känna Gud och hans trofasthet på ett djupare plan. Han vill vara din tillflykt och din borg, han söker att du ska få lita på honom och förtrösta på hans omsorg om dig. 

27 visningar

© 2020 Pingstkyrkan på Åland