Sök
  • Pingstkyrkan på Åland

Påsken

Vi är just nu på väg in i påsken och stilla veckan börjar snart. Veckan före påskdagen då vi kommer ihåg Jesu lidande och hans död för att sedan avsluta med att fira hans uppståndelse. Genom den kristna historien och i centrum av vår kristna tro finner vi Jesu lidande, hans död och

uppståndelse. Liksom navet i den kristna tron. Vår tro har sin utgångspunkt här och föds i det att Jesus väljer att dö för våra synder och upprätta och möjliggöra gemenskapen med vår skapare i himlen. Passionsveckan är inte bara en historia bland historier. Det är en verklighet där Jesus bär våra synder, vår skuld och vår skam för att kunna ge sin rättfärdighet till oss – sin frid med Gud. Allt handlar om kärlek. Jesus sa i Johannesevangeliet 15:13 ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.”


Här under denna stilla vecka, ger han sitt liv för dig och för mig. Han går en brutal död till mötes för att kunna rädda dig och mig

Jag vill under några andakter framöver ta dig igenom vad påsken handlar om.

Under den vecka som nu ligger framför vill jag uppmuntra dig att stilla dig och ta tid, att avskilja dig för att lära känna det som är vårt hjärta i tron. Låt inte livets stress fånga dig under denna vecka. Låt det istället våga utmana dig att likt Maria, sätta sig ner vid Jesus fötter för att lyssna och lära känna den sanning som kan sätta din själ och ditt hjärta fri.

26 visningar

© 2020 Pingstkyrkan på Åland