Sök
  • Pingstkyrkan på Åland

Påsken - varför korset?

Vi är nu framme vid slutet av vår gemensamma resa genom påsken, läs gärna dagens text.

Matteusevangeliet 28:1-9

Lyssna till vad ängels sa till kvinnorna som var på väg ut till graven: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg.”

Vilken förvånign och vilken överraskning det måste ha varit för kvinnorna vid graven. Sorgsna hade gått dit för att smörja sin döde Herres kropp. Och nu möts de inte bara av en ängel som glatt proklamerar att Jesus har uppstått från de döda. Utan de får också på vägen tillbaka till lärjungarna möta den uppståndne Jesus och tillbe honom.

Ängeln fångar hjärtat av den kristna tron så bra när han säger Jesus den korsfäste – han har uppstått! Men vad var syftet, varför kom Jesus? Jag vill ta några minuter här och ge dig en enkel bakgrund till uppdraget:

Johannesevangleiet 3:16 – 17 beskriver Jesu uppdrag så här:

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.”

Jag vill att du stannar med mig här en stund därför att detta är många gånger så grundläggande att vi missar det. Hela försoningen dvs det Jesus gjorde på korset, är kärleks orienterad. Gud sökte inte en väg att döma världen eller låta sin vrede drabba oss, han sökte en väg att frälsa den. Kommer du ihåg vad profeten Jesaja skrev: ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid ...”

Gud älskar dig och har genom Jesus försonat dig med sig själv på korset.

Jesus är Guds mått på kärlek till dig. Denna vers vi läste berättar för oss att Gud älskar dig och mig så intensivt att han gav det bästa han kunde ge, sin Son. Med ett syfte, för att du och jag som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus talar på ett annat ställe om att få ha sitt namn skrivet i himlen. Här är ett perspektiv vi inte får tappa bort, vi lever för evigheten, himlen är en verklig plats och en slutdestination på vår resa. Biljetten in till ett evigt liv med honom är ditt och mitt hjärtas tro på Jesus!


Men Joel, vad har detta med korset att göra?

Jo, utan korset finns ingen fräslning eller evigt liv tillgängligt. Synden är brutal, dess lön är döden. Bibeln talar om att vi alla har syndat och att synden skiljde oss från vår skapare. Den lär oss att vi inte utifrån oss själva kan genom våra egna försök nå fram till honom.


Vi är alla besmittade av synden och i behov av hjälp. Korset handlar om att försona vår synd. Utan Jesu död och utan hans uppståndelse och förståelsen för att det var din och min synd han dog för finns ingen frälsning. Jesus formulerade sig så enkelt vid slutet av sitt liv, ha sa: ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” Försoningen mellan Gud och mig, genom Jesus, blir min verklighet när jag med mitt hjärta ansluter mig till honom och med min mun bekänner honom som min Herre. Romarbrevet 5:1 - beskriver det som händer då i vår relation till Gud så här: ”Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.”

”Har vi frid med Gud”, smaka en stund på detta med mig. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan får vi frid med Gud! Det är vad korset kan ge dig idag. Här står inte friden först och främst för känslan av frid och harmoni i hjärtat, utan frid med Gud. Frid som står i motsatts till fiendskap. Vad var fiendskapen – synden i ditt och miit liv! Den friden med Gud vilar på det Paulus uttrycker så här i:

2 Korintierbrevet 5:18-19, 21.

”Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. … Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud. … Han som inte visste av synd, honom gjordev Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.”


Så gav han oss en nyckel i v 20 ”Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud.” Från Guds sida är varje människa försonad med Honom (Rom 3:23-24). Fiendskapen, vreden över synden, domen över synden lade Gud på Jesus (Jes 53). ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå som rättfärdiga inför Gud.”.

Den frid du och jag upplever, och som är tillgänglig både för ditt hjärta och ditt sinne, är en frukt av att du fått frid med Gud. Människans nöd är inte att hon känner sig fridlös och orolig, att hon plågas av inre disharmoni, utan grunden till allt detta är att hon lever i ett uppror mot sin skapare. När en människa blir rättfärdiggjord genom tro på Jesus upphör detta krigstillstånd.

Guds vrede är avvänd, han släckte sin vrede över synden på Jesus och människans uppror och fiendskap har försonats. Därför är frid med Gud något långt mycket mer än en känsla av frid.

Det som har hänt är en total förändring av en människas förhållande till Gud. Paulus fortsätter med beskriva det så här lite längre fram i Rommarbrevet:

”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen.”

Det är det här som gör det så unikt. Jesus inte bara dog för ”folket, för världen” utan han dog en individuell död för dig personligen för att du skulle få erfara försoningens innehåll i ditt liv. Paulus skriver så här: ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser (räddar och befriar) var och en som tror ...” Din personliga räddning och din befrielse var tillräcklig för att motivera Gud att sätta sin kärlek i rörelse för dig. Gud bevisar sin kärlek i det som hände på korset när Jesus dog i vårt ställe. Så ”korset” är Guds bevis på hans kärlek till dig. En äkta kärlek tar sig alltid uttryck långt förbi ord och fraser den bevisas genom handling och sanning. Dina handlingar bevisar din kärlek långt mycket mer än dina fina ord.

Men vad säger han att detta uttryck av kärlek gav till oss. Vad fortsatte Paulus att skriva här i Romarbrevet 5:9-8? ”När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod ...” Jag väntar inte på att bli rättfärdig, jag är genom hans blod rättfärdig just nu. Här finns glädje och frihet från känslor av skuld och skam. Du som tagit emot försoningen står nu som rättfärdig inför Gud.

Därför säger Paulus också i: Romarbrevet 8:1 – 3: Det finns nu ingen fördömelse (betyder straff, ingen fällande dom) för den som är i Kristus, skriver han. Vilken frihet! Hur kan Paulus säga detta? Just därför att Gud sände sin Son Jesus som ett syndoffer och i honom fördömde Gud synden, han tog den fällande domen över din och min synd och därför kan du och jag gå fria.

Aposteln Johannes beskriver det så här i 1 Johannesbrevet 4:9-10:

”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: Han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.”

Lite tidigare i kapitlet före säger han: ”Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. ...” Lyssna nu, Jesus kom för dig och mig för att sätta oss fria från vilken form av synd vi än kämpar med. Han kom för att ta bort synden! Detta är oerhört vackert, det finns inget av denna värld eller någon som kan binda dig och hålla dig fången mot din vilja längre. Jesus är uppenbarad för att göra slut på syndens gärningar i våra liv.

8 visningar

© 2020 Pingstkyrkan på Åland