Sök
  • Pingstkyrkan på Åland

Välkommen hem!

Vi vill verkligen hälsa dig välkommen tillbaka att fira Gudstjänst med oss. I hjärtat av vår tro finner vi Gudstjänsten med tillbedjan, bönen, ordets förkunnelse, nattvarden och de troendes gemenskap. Därför är vi både tacksamma och glada att vi nu, under vissa begränsningar, kan få öppna upp kyrkans dörrar för att trösta och ge andlig föda i en tid som denna. Vi kan alla instämma med psalmisten när han skriver i Psalm 84 ”Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot! Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud.”

Här nedan följer lite information jag önskar att du tar del av inför ditt besök från vår hemsida.


INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar foör minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information 15.5.2020.

Vi är mycket glada att du valt att besöka vår kyrka idag.

Tillsvidare kommer vi att från och med 1.6.2020 starta upp vår verksamhet. Med den restriktionen att vi max kan ta emot 50 besökare vid varje samling. Därför ber vi dig att visa förståelse för att detta kan innebära att alla inte kan delta. Information kommer att kunna fås via församlingens hemsida (www.pingstkyrkan.ax).

Det enda vi i nuläget har ställt in är serveringen samt barnverksamheten under gudstjänsterna. Vi rekommenderar fortsättningsvis dig som tillhör riskgruppen att vara försiktig. Därför har vi upprättat en speciell samling för dig under juni månad (se församlingens månadsblad).

Under rådande omständigheter vill vi som församling ge dig följande rekommendationer inför ert besök idag.

Allmaänna anvisningar:

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar. Hör du till en mer utsatt grupp som äldre är det också orsak att fortsättningsvis vara försiktig.

Har du varit på resa utanför Åland önskar vi att du om möjligt undviker att delta i gudstjänsten under 1-2 veckor. Detta för att undvika smittorisken.

Handhygienen är särskilt viktig. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan

du beger dig till gudstjänsten. Även då man anländer till kyrkan är det skäl att tvätta händerna på nytt eller att använda de handdesinficeringsmedel som möjligen finns till hands.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk.

Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin

pågår. Även i förbönssituationer undviks närkontakt.

Välkommen hem och välkommen tillbaka till Pingstkyrkan på Åland!

Med kärlek, pastor Joel Stenroos

20 visningar

© 2020 Pingstkyrkan på Åland