INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Senast uppdaterad: 17.6.2020 

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka. 

Tillsvidare kommer vi att fortsätta vår verksamhet med den restriktionen att vi max kan ta emot 60 besökare vid varje samling. Detta för att vi skall kunna trygga det avstånd vi behöver bibehålla mellan våra gudstjänstbesökare. Därför ber vi dig att visa förståelse för att detta kan innebära att alla inte kan delta. Vi önskar också att du visar hänsyn till att hålla det rekommenderade avståndet på 1-2 meter till andra gudstjänstbesökare när du besöker våra samlingar. 

 

Det enda vi i nuläget har ställt in är serveringen samt barnverksamheten under gudstjänsterna. Du som tillhör riskgruppen är givetvis välkommen till våra gudstjänster men vi rekommenderar dig fortsättningsvis att vara försiktig och följa de rekommendationer som ges av myndigheter.

 

Under rådande omständigheter vill vi som församling ge dig följande rekommendationer inför ert besök i kyrkan.

 

Allmänna anvisningar: 

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar. Hör du till en mer utsatt grupp som äldre är det också orsak att fortsättningsvis vara försiktig.

Har du varit på resa till Sverige eller är på besök från annat land än Finland önskar vi att du undviker att delta i gudstjänsten under 1-2 veckor. Detta för att undvika smittorisken.

Handhygienen är särskilt viktig. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan 

du beger dig till gudstjänsten. Även då man anländer till kyrkan är det skäl att tvätta händerna på nytt eller att använda de handdesinficeringsmedel som möjligen finns till hands.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk

Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin 

pågår. Även i förbönssituationer undviks närkontakt. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på månadsbladet.

 

Varje enskild person bör aktivt följa med rapporteringen, direktiven och de anvisningar som myndigheterna ger. Situationen förändras och nya direktiv kan komma efterhand. För uppdaterad information från Pingstkyrkan på Åland se församlingens hemsida.

 

Framförallt uppmanar vi som församling till bön och förbön för vårt land och folk. Vi tar till oss Jesu ord i Johannesevangeliet 14:1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” 

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland