INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information från 13.10-31.10 

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka. 

Från och med den 13 oktober till den 31 oktober kommer vi att max kunna ta emot 50 besökare vid varje samling. Därför ber vi dig att visa förståelse för att detta kan innebära att alla inte kan delta. 

 

Vi önskar att du är noggrann med att visa hänsyn till att hålla det rekommenderade avståndet på 1-2 meter till andra gudstjänstbesökare. För att minimera riskerna så ber vi dig att undvika mingel före och efter gudstjänsterna. Utöver det kommer vi under denna period att pausa söndagsskolan samt söndagsfikat. Barnrummet kommer fortsättningsvis att vara öppet under våra gudstjänster. 

 

Vi vill även rekommendera dig som tillhör en riskgrupp att under den givna tiden avvakta med att besöka söndagens gudstjänst. Istället rekommenderar vi dig att komma på våra dagsböner. 

 

Under rådande omständigheter vill vi som församling påminna dig om följande inför ert besök i kyrkan.

 

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar.

Har du varit på resa till Sverige eller är på besök från annat land än Finland önskar vi att du undviker att delta i gudstjänsten under 1-2 veckor. Detta för att undvika smittorisken.

Handhygienen är särskilt viktig. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan 

du beger dig till gudstjänsten. Även då man anländer till kyrkan är det skäl att tvätta händerna på nytt eller att använda de handdesinficeringsmedel som möjligen finns till hands.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk. 

Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin 

pågår. Även i förbönssituationer undviks närkontakt. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida (pingstkyrkan.ax) eller på vårt månadsblad.

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland