INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Senast uppdaterad: 20.8.2020 

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka.

 

Tillsvidare kommer vi att fortsätta vår verksamhet med den restriktionen att vi nu max kan ta emot 70 besökare + barn vid varje samling. För att kunna öka antalet gudstjänstbesökare har vi öppnat upp mer utrymme kopplat till vår gudstjänstlokal. Vi önskar att du visar hänsyn till att hålla det rekommenderade avståndet på 1-2 meter till andra gudstjänstbesökare när du besöker våra samlingar. 

 

Vi gör även den ändringen att vi öppnar upp vår barnverksamhet men under förutsättningen att du som vårdnadshavare följer följande direktiv. När du lämnar barnen till söndagsskolan vill vi att du använder den nedre ingången till barnverksamhetens lokaler vid nedre plan. Du använder alltså inte trappan från övre våningen ner. Vi vill gärna att du som vårdnadshavare hämtar dina barn vid samma ingång som du lämnat dem senast vid 12.30. Det är väldigt viktigt att du stannar hemma med barn som uppvisar någon symtom som kan härledas till Covid-19. 

 

Vi kommer att servera fika i samband med söndagsgudstjänsten. I den mån det går kommer det att ske tillsvidare utomhus vid huvudingången. Du som tillhör riskgruppen är givetvis välkommen till våra gudstjänster men vi rekommenderar dig fortsättningsvis att vara försiktig och följa de rekommendationer som ges av myndigheter.

 

Under rådande omständigheter vill vi som församling fortsätta med att ge dig följande rekommendationer inför ert besök i kyrkan.

 

Allmänna anvisningar: 

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar. Hör du till en mer utsatt grupp som äldre är det också orsak att fortsättningsvis vara försiktig.

Har du varit på resa till Sverige eller är på besök från annat land än Finland önskar vi att du undviker att delta i gudstjänsten under 1-2 veckor. Detta för att undvika smittorisken.

Handhygienen är särskilt viktig. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan 

du beger dig till gudstjänsten. även då man anländer till kyrkan är det skäl att tvätta händerna på nytt eller att använda de handdesinficeringsmedel som möjligen finns till hands.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk. 

Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin 

pågår. Även i förbönssituationer undviks närkontakt. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida (pingstkyrkan.ax) eller på vårt månadsblad.

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland