INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information 20.2.2021

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka. 

 

Från och med lördagen den 20 februari 2021 gäller nya restriktioner på Åland. Max 10 personer kan samlas på offentliga tillställningar. Det betyder att vi tillsvidare måste stänga ner våra söndagsgudstjänster samt övriga samlingar tillsvidare.  

Du kan följa våra gudstjänster via vår hemsida. 

Under rådande omständigheter vill vi uppmuntra dig att följa de rekommendationer som ges av berörda myndigheter. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida (pingstkyrkan.ax) eller på vårt månadsblad.

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland