INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Senast uppdaterad: 15.5.2020 

Vi är mycket glada att du valt att besöka vår kyrka idag. 

Tillsvidare kommer vi att från och med 1.6.2020 starta upp vår verksamhet. Med den restriktionen att vi max kan ta emot 50 besökare vid varje samling tills nya direktiv ges. Därför ber vi dig att visa förståelse för att detta kan innebära att alla inte kan delta.

 

Information kommer att kunna fås via församlingens hemsida (www.pingstkyrkan.ax). 

 

Det enda vi i nuläget har ställt in är serveringen samt barnverksamheten under gudstjänsterna. Vi rekommenderar fortsättningsvis dig som tillhör riskgruppen att vara försiktig. Därför har vi upprättat en speciell samling för dig under juni månad (se församlingens månadsblad).

 

Under rådande omständigheter vill vi som församling ge dig följande rekommendationer inför ert besök idag.

 

Allmänna anvisningar: 

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar. Hör du till en mer utsatt grupp som äldre är det också orsak att fortsättningsvis vara försiktig.

Har du varit på resa utanför Åland önskar vi att du om möjligt undviker att delta i gudstjänsten under 1-2 veckor. Detta för att undvika smittorisken.

Handhygienen är särskilt viktig. Tvätta händerna noga med tvål och vatten innan 

du beger dig till gudstjänsten. Även då man anländer till kyrkan är det skäl att tvätta händerna på nytt eller att använda de handdesinficeringsmedel som möjligen finns till hands.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk. 

Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin 

pågår. Även i förbönssituationer undviks närkontakt. 

Ta gärna kontakt per telefon eller mejl om du har frågor eller önskar förbön. Pastor Joel Stenroos kan nås på följande nummer +358 (0) 40 675 30380 eller via mejl info@pingstkyrkan.ax

 

Varje enskild person bör aktivt följa med rapporteringen, direktiven och de anvisningar som myndigheterna ger. Situationen förändras hela tiden och nya direktiv kan komma efterhand. Se mer på https://thl.fi och www.ahs.ax

 

Framförallt uppmanar vi som församling till bön och förbön för vårt land och folk. Vi tar till oss Jesu ord i Johannesevangeliet 14:1 ”Lå inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.” 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland