© 2020 Pingstkyrkan på Åland 

INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Senast uppdaterad: 31.3.2020 20:40

Med orsak av de påbud och de direktiv som utgått från finska regeringen samt landskapsregeringen på Åland gällande de beredskapslagar som trädde i kraft 18.3.2020 kommer vi som Pingstförsamlingen på Åland göra följande:

 

  • Alla våra offentliga samlingar upphör fram till och med den 13.5.2020 om ingen annan information ges från ansvariga myndigheter. Det betyder att gudstjänsterna, kvinnobönen, dagsbönen, onsdagsbönen, ungdomsmötena samt övriga aktiviteter tar uppehåll till ovan angivet datum.

  • Vi uppmanar varje enskild person att aktivt följa med rapporteringen, direktiven och de anvisningar som ansvariga myndigheterna ger. Situationen förändras hela tiden och nya direktiv kan komma efterhand. Se mer på thl.fi och ahs.ax

 

Ta gärna kontakt per telefon eller mejl om du har frågor eller önskar förbön. Vi finns här för dig och i den mån vi kan vill vi vara en resurs för dig. Pastor Joel Stenroos kan nås på följande nummer +358 (0)40 675 30380 eller via mejl info@pingstkyrkan.ax

Din offergåva kan enkelt ges direkt till bankkontonr FI37 6601 0002 0387 19. Ange referensnr 17019. Övriga kontonr finner du enklast i vårt månadsblad som finns att ladda ned här: Månadens händelser. Stort tack för din gåva!

 

Framförallt uppmanar vi som församling till bön och förbön för vårt land och folk. Vi tar till oss Jesu ord i Johannesevangeliet 14:1 ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig."