INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information 4.10.2021

Välkommen till vår församling!

Förbudet mot offentliga tillställningar upphör från och med 27.8. Detta innebär att vi inte längre har en maxgräns för antalet besökare.  

 

För att vi ska kunna samlas så många vill vi att du visar hänsyn genom att hålla avstånd, vara noggrann med att tvätta händerna och stanna hemma vid förkylningssymtom

 

Framförallt är vi glada och tacksamma att du vill besöka våra gudstjänster och våra övriga samlingar.

 

Pingstkyrkan på Åland.