top of page

INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information 9.2.2022

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka. 

Från och med den 11 februari tas restriktionerna för allmänna sammankomster bort. Detta innebär att vår verksamhet fortsätter som vanligt utan begränsningar. 

 

Om du har förkylningssymtom önskar vi att du stannar hemma från gudstjänsten och övriga samlingar. Hör du till en mer utsatt grupp är det också orsak att fortsättningsvis vara försiktig. Var noga med handhygienen vid besök.

Om du måste hosta eller nysa – gör det i armvecket eller i en näsduk.
Undvik närkontakt som t.ex. att skaka hand eller kramas så länge epidemin
pågår. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida (pingstkyrkan.ax) eller på vårt månadsblad.

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland

bottom of page