INFORMATION TILL PINGSTKYRKAN PÅ ÅLANDS BESÖKARE

Anvisningar för minskande av smittorisken – Covid-19

Uppdaterad information 16.12.2020

Vi är mycket glada att du vill besöka vår kyrka. 

 

Från och med den 18 december 2020 till den 17 januari 2021 kommer vi att max kunna ta emot 20 besökare vid varje samling. 

 

Därför kommer vi tillsvidare att ställa in samtliga gudstjänster och samlingar tills nya rekommendationer ges av Landskapsregeringen. 

 

Under rådande omständigheter vill vi uppmuntra dig att följa de rekommendationer som ges av berörda myndigheter. 

 

Ta gärna kontakt per telefon om du har frågor eller önskar förbön.

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida (pingstkyrkan.ax) eller på vårt månadsblad.

 

Med vänlig hälsning // Styrelsen för Pingstkyrkan på Åland 

© 2020 Pingstkyrkan på Åland