KOM MED

SÖNDAX

Söndagsskola har vi varje söndag kl 11.00 under gudstjänsten. Alla barn som fyllt 4 år är välkomna med i söndagsskolan. Där samlas vi till sång och bibelstund och avslutar med pyssel och fika. Varje gång samlar vi också in en frivillig slant till vårt missionsarbete i Indonesien. I söndagsskolan finns det två ledare och hjälpledare med varje gång.

Några gånger i terminen samlas vi till en kortare gudstjänst som är anpassad för hela familjen. Barnen och ungdomarna medverkar med sång och drama och det blir en barnpredikan.

 

PK UNG

 

Välkommen till ungdomssamling varje fredag i kyrkan kl 19:30. Vi har gemenskap, lovsång, undervisning, olika aktiviteter samt fika. Varannan vecka har vi idrott i Sjömansskolans  gymnastiksal mellan 19:30-20:30 med efterföljande ungdomssamling i kyrkan.

Information om vårt program hittar du på vår Facebook-sida: PK Ung.

Har du fyllt 12 år och uppåt är du välkommen med!

Ha frågor kontakta oss via: info@pingstkyrkan.ax

  • Facebook

© 2020 Pingstkyrkan på Åland