top of page

Välkommen till vår kyrka!

I hjärtat av vår gemenskap finns söndagens gudstjänst kl. 11. Vi älskar Jesus och vi älskar att mötas för att fira gudstjänst. Här sammanstrålar alla generationer från de minsta barnen till de äldre. Här är lovsången, predikan av Guds ord centrala element men även gemenskapen över en fika efter gudstjänsten. Söndagens gudstjänst är en bra plats att lära känna församlingen, vilka vi är och vad vi tror på.

I samband med söndagens gudstjänst har vi söndagsskola, där alla barn mellan 4 - 12 år är välkomna. Här samlas barnen till sång och bibelstund som avslutar med pyssel och fika. I söndagsskolan finns det ledare och hjälpledare med varje gång.

På fredagkvällar kl. 19 har vi ungdomssamling i kyrkan för dig som är mellan 12 - 25 år. Vi har gemenskap, lovsång, undervisning, olika aktiviteter samt fika. Ett härligt tillfälle för dig som är ungdom och vill lära känna Jesus och söker kontakt med flera ungdomar som tror. 

Förutom söndagens gudstjänst och ungdomarns samling har vi regelbundna bönetillfällen där vi både möts i kyrkan men också i hemmen i olika hemgrupper. På tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 12 möts vi som är daglediga för bön och bibelsamtal i kyrkan. Dessa tillfällen är väldigt omtyckta om våra äldre medlemmar. 

Detta är ett litet axplock av vår verksamhet, välkommen!

Har du frågor, kontakta oss via: info@pingstkyrkan.ax

pk bild.jpg
bottom of page