© 2019 Pingstkyrkan på Åland 

KOM MED

SÖNDAX SKOJOHOJ

Söndagsskola har vi varje söndag kl 11.00 under gudstjänsten. Alla barn som fyllt 4 år är välkomna med i söndagsskolan. Där samlas vi till sång och bibelstund och avslutar med pyssel och fika. Varje gång samlar vi också in en frivillig slant till vårt missionsarbete i Indonesien. I söndagsskolan finns det två ledare och hjälpledare med varje gång.

Några gånger i terminen samlas vi till en kortare gudstjänst som är anpassad för hela familjen. Barnen och ungdomarna medverkar med sång och drama och det blir en barnpredikan.

 

PK UNG

 

Välkommen till ungdomssamling varje fredag i kyrkan kl 19:30. Vi har gemenskap, lovsång, undervisning, olika aktiviteter samt fika. Varannan vecka har vi idrott i Sjömansskolans  gymnastiksal mellan 19:30-20:30 med efterföljande ungdomssamling i kyrkan.

Information om vårt program hittar du på vår Facebook-sida: PK Ung.

Har du fyllt 12 år och uppåt är du välkommen med!

Ha frågor kontakta oss via: info@pingstkyrkan.ax

  • Facebook
 

MISSION

Vid slutet av sitt liv säger Jesus till sina lärjungar, sin kyrka: ”... Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

 

Detta kallas allmänt för missionsbefallningen och är en del av vårt DNA som församling och kyrka. Vi ser det som en förmån att få vara med och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus i andra länder och bland andra kulter och nationaliteter. Detta gör vi genom att både stöda enskilda missionsprojekt men också genom mer långsiktiga satsningar på lokala platser genom olika missionssatsningar. Just nu är vi med och stöder ett arbete i Indonesien.