top of page

VÅRT MISSIONSARBETE

Vid slutet av sitt liv säger Jesus till sina lärjungar, sin kyrka: ”... Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

afrika2.JPG

Detta kallas allmänt för missionsbefallningen och är en del av vårt DNA som församling och kyrka. Vi ser det som en förmån att få vara med och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus i andra länder och bland andra kulter och nationaliteter. Detta gör vi genom att både stöda enskilda missionsprojekt men också genom mer långsiktiga satsningar på lokala platser genom olika missionssatsningar. Just nu är vi med och stöder ett arbete i Afrika genom missionär Gottfrid Stenroos. 

När man ger så får man

Ett av de enskilda missionsprojekt vi stöttat är Liisa Gerdins missionsresa till Spanien och de två städerna Fuengirola och Melilla. Dessa två städer tillhör Spanien varav Melilla ligger på den afrikanska kontinenten på gränsen till Marocko. Här har hon fått vara med och hjälpa pastor Cecar Gil i hans arbete med flyktingar, fattiga och behövande. Ett stort och viktigt arbete som hjälper många utsatta människor. 

bottom of page